نمایشگاه مجازی چرم و مصنوعات چرمی

جهت سفارش و یا سوالات لطفا با شماره 09191958834 تماس حاصل نمایید

کیف پول بزرگ             400،000 ريال

کیف پول کوچک           300،000 ريال

شماره تماس جهت سوالات و سفارش کالا  09191958834

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف پول                 400،000 ريال

کیف پول ساده        350،000 ريال

کیف مبایل               150،000 ريال

کیف بزرگ دوشی    800،000 ريال

جاسوئیچی            اشانتیون

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف بزرگ دوشی    800،000 ريال

کیف پول بزرگ         400،000 ريال

کیف پول کوچک       300،000 ريال

کمربند                      280،000 ريال

جاسوئیچی              اشانتیون

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف دوشی بزرگ        800،000 ريال

کیف پول                        400،000 ريال

کیف مبایل                     150،000 ريال

کیف مدارک                   600،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

 

کیف بزرگ دسته گرد                  100،000 ريال

کیف دوشی بزرگ مردانه          100،000 ريال

کیف پول بزرگ                            400،000 ريال

کیف پول کوچک                          300،000 ريال

کمربند مردانه                             280،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف پول ساده     350،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

آینه جیبی                      65،000 ريال

کیف پول نیم دایره        400،000 ريال

کیف پول                        400،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف پول نیم دایره      400،000 ريال

کیف پول                      400،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف پول بزرگ        400،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف مدارک       600،000 ريال

کیف پول            400،000 ريال

کیف مبایل         150،000 ريال

آینه جیبی          65،000 ريال

جاسوئیچی        اشانتیون

 
نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |

کیف مدارک         600،000 ريال

کیف پول کوچک   300،000 ريال

نوشته شده در ساعت توسط سید مهدی حسینی| |